Telefone (11) 48729001

ligavam vrias vezes e quando eu atendia desligavam.... srio, que incmodo!!! no bastasse esse nm...

Thu Jun 07 2018 10:50:18 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)
Informações de outros Telefones